Acurion AB upphörde 15/3 – 2017 med försäljningen av Monovisc i Sverige.